Warunki korzystania

1. Przedmiot regulaminu

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej icecasino-pl.click oraz warunki świadczenia usług przez właściciela strony.

2. Definicje

2.1. 'Strona internetowa' - serwis internetowy dostępny pod adresem icecasino-pl.click.

2.2. 'Użytkownik' - osoba korzystająca ze strony internetowej.

2.3. 'Właściciel' - właściciel strony internetowej icecasino-pl.click.

3. Warunki korzystania ze strony

3.1. Użytkownik ma prawo korzystać ze strony internetowej zgodnie z jej przeznaczeniem i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego obyczaju oraz przepisów regulaminu.

3.3. Korzystanie ze strony internetowej jest dobrowolne i na własne ryzyko Użytkownika.

3.4. Użytkownik nie może dostarczać lub umieszczać na stronie treści o charakterze nielegalnym, obraźliwym, szkodliwym lub naruszającym prawa innych osób.

3.5. Właściciel zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do strony w przypadku naruszenia regulaminu przez Użytkownika.

4. Prawa własności intelektualnej

4.1. Wszystkie materiały, teksty, grafiki i inne elementy strony internetowej są chronione prawem autorskim i należą do Właściciela.

4.2. Użytkownik nie ma prawa do kopiowania, rozpowszechniania ani modyfikowania materiałów ze strony internetowej bez zgody Właściciela.

5. Odpowiedzialność

5.1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania ze strony internetowej.

5.2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści dostarczone przez Użytkowników i umieszczone na stronie.

5.3. Użytkownik korzysta ze strony internetowej na własne ryzyko.